در مطلب پیشین، به بررسی paraphrasing در مصاحبه آیلتس پرداختیم و گفتیم که paraphrasing یا استفاده از معادلها بخصوص معادل های واژگانی در ۳ سطح و یا بهتر است بگوییم ۳ شیوه صورت می گیرد. 

یکی از این موارد، سعی در عدم تکرار واژگانی بود که در سوالات پرسیده شده توسط ممتحن وجود داشت. برای توضیح این مورد می توانید روی دو لینک متنی و یا صوتی زیر کلیک کنید.

اما در این مطلب به بررسی دو سطح دیگر معادل سازی واژگانی در مصاحبه آیلتس می پردازیم. یکی از این روش ها، معادل سازی گفته های خود شما است. این بدان معناست که اگر پیشتر چیزی گفته اید، حال می توانید معادل همان را بیان کنید.

به این مثال توجه کنید.

Examiner: What do you like to do in your free time?

Candidate: I am keen on watching movies in my spare time. Actually no leisure activity can be as attractive as watching a new film.

 در مکالمه کوتاه بالا که در بخش اول مصاحبه اتفاق می افتد، داوطلب ۲ سطح از معادل سازی را به نمایش می گذارد. اول اینکه سعی می کند از همان واژگانی که ممتحن استفاده کرده است در پاسخ استفاده نکند و درست به همین منظور است که چنین معادل سازی را انجام می دهد.

like to do something=be keen on doing sth

free time=spare time

 و سپس به سطح دیگر معادل سازی می رسد که سعی می کند آنچه پیشتر گفته را با عباراتی هم معنا بیان کند. ازاینرو معادل زیر را می سازد.

leisure activity: something you like to do in your spare time

be keen on doing sth: be attractive

اما سطح سوم معادل سازی که تاثیری به سزا در روان بودن و تپق نزدن هم دارد، استفاده از کلمات فارسی و سپس تعریف و معادل سازی آنها است.

پس می شود به راحتی اگر چیزی را در انگلیسی بلد نبودید، بدون هراس داشتن از کسر نمره در مصاحبه به تعریف آن بپردازیم. این مهم می تواند با استفاده از جملات زیر صورت پذیرد.

ََA. I don’t know how to say that in English but in my language we say ” …” which means … .

B. There is an expression in my language “…” which …

 به مثال زیر توجه کنید:

Examiner: What are some problems with education system in your country?

فرض کنید سوال فوق از شما پرسیده شده و می خواهید بگویید بزرگترین مشکل، معلم های بی سواد یا فاقد دانش هستند. اما معادل کلمه  را نمی توانید در انگلیسی بیابید. می توانید بگویید:

Some teachers are um I don’t know how to say that in English but in my language we say بی سواد which means somebody who doesn’t have enough information about something. Such teachers … .

 این روش را می توانید در مصاحبه به صورت کنترل شده استفاده کنید.

برای گوش دادن به فایل صوتی این برنامه و پیوستن به کانال تلگرام اینجا کلیک کنید. و یا همینجا به پادکست آن گوش بدهید.