کتابی بسیار مفید برای داوطلبین آیلتس

توضیحات مبسوطی در ابتدای این کتاب توسط تیم اساتید حرف اول نوشته شده است که توصیه می کنیم حتما مطالعه بفرمایید.  

لازم است بدانید که هم در مهارت اسپیکینگ و هم مهارت رایتینگ می توانید از این کتاب بسیار مفید استفاده کنید.