در مطلب کوتاه زیر به یکی از اشتباهاتی می پردازیم که زبان آموزان و بخصوص داوطلبین آیلتس با آن در گیر هستند. بسیاری از ما می دانیم که در مصاحبه و یا بخش نوشتاری آیلتس، ممکن است از ما سوالاتی راجع به تحصیل در خارج از کشور، مسافرت به خارج از کشور و… می باشد. 

در این حالت، اولین کلمه ای که عمدتا به ذهن یک زبان آموز خطور می کند کلمه abroad است. تا بدین جای قصه ما، همه چیز عالی است. چرا که با مراجغه به هر فرهنگ لغتی می بینیم که با افعال زیر از قید abroad استفاده می کنیم. 

export ، flee ، invest ، live، study، travel 

اشتباهات رایج (common mistakes)

اما قصه اشتباهات ما از آنجایی شروع می شود که می خواهیم با این قید از حرف اضافه استفاده کنیم. اشتباهات ما به شرح زیر می باشد:

[member]

۱) رفتن به خارج از کشور

go to abroad

go abroad

۲) تحصیل کردن در خارج از کشور

study in abroad

study abroad

۳) صادرکردن به خارج از کشور

export to abroad

export abroad

۴) سرمایه گذاری در خارج از کشور

invest in abroad

invest abroad

اگر شما هم یکی از اشتباهات بالا را در هنگام صحبت کردن یا نوشتن دارید، باید قانون مهم زیر در مورد abroad را فرا گیرید.

قانون مهم در مورد abroad

هنگام استفاده از کلمه abroad از هیچ حرف اضافه ای استفاده نکنید. from تنها حرف اضافه ای است که می تواند با abroad استفاده شود.

My father came back from abroad yesterday afternoon.

نکته پایانی

abroad قید است و هرگز نمی توان از آن به عتوان صفت و پیش از اسم استفاده کرد.

abroad people = foreigners

[/member]

نویسنده: رضا مروتی