همانطور که در مطلب پیشین بیان شد، زمانی که صحبت از معیار گرامر در نمره دهی مصاحبه آیلتس به میان می آید، دو فاکتور accuracy و range به فاکتورهای کلیدی تبدیل می شوند. درست به همین دلیل است که در توصیف بند اسکور های بالا همیشه از عبارت error-free sentences یا جملات بدون ایراد استفاده می شود. البته منظور این نیست که اصلا مرتکب اشتباهی در گرامر نشویم. مثلا کافی است برای گرفتن اسکور ۷ توجه کنیم که باید غالب جملات یا اکثر جملاتی که استفاده می کنیم صحیح باشند و باید تاکید کرد که برای گرفتن نمره ۷، اگر اشتباهاتی در ساختارهایی که استفاده می کنیم داشته باشیم باز هم این امید وجود دارد که بتوانیم نمره ۷ را در بخش گرامر بدست آوریم.

اما این بدان معنا نیست که هر ساختاری استفاده کردیم حائز این شرایط خواهیم بود و باید گفت که دو شرط صحیح بودن ساختارها و گستره ساختارهای استفاده شده در هم تنیده اند و لازم است  غالب و اکثر جملات باید صحیح و درست باشند و گستره ساختارهای پیچیده در گفته های شما وجود داشته باشد. 

به عنوان مثال، پاسخ زیر اصلا نمی تواند نمره ۷ را به ارمغان بیاورد، اگر چه پاسخی نسبتا صحیح است. فرض کنید از شما پرسیده شود که محله یا منطقه محل سکونتتان را توصیف کنید. و شما پاسخ زیر را بدهید. 

Describe your neighborhood.

I live in Tehran. I live in Pasdaran. Pasdaran is a good place. There are many parks in Pasdaran. There are some good shops in Pasadaran. I love the shops. There is a very big shopping center in Pasdaran. There are many people in Pasdaran. Traffic is really bad too. I don’t like traffic and many people.  

اگر چه جملات فوق صحیح می باشند، اما نمی توان مدعی بود که می توان با استفاده از چنین جملاتی بتوان اسکور ۷ گرفت  بلکه باید از سطح پیشرفته و یا گستره قابل قبولی از ساختارهای گرامری استفاده کرد.  با تغییر ساختارها و حتی عدم تغییر فراوان در کلمات می توان به نمره بیشتری دست یافت که سعی شده است این مهم در پاسخ زیر نشان داده شود.

I live in a neighborhood in Tehran called Pasdaran. Not only are there a lot of parks but also there are some good shops in the area; these two features have made it a great place to live.  Actually I can say what I like most about this neighborhood is the shops especially the very big shopping center in the area. The two things I don’t like much are the traffic and the crowds of shoppers especially in the evenings.

پس می بینیم که در پاسخ دوم به سوال، نکات پیچیده تر گرامری لحاظ شده است و واضح است که چنین پاسخی قوی تر از پاسخ اول است.

 لازم است توجه کنیم که چینش سوالات در مصاحبه آیلتس براساس سطح ما نیست و  صرف نظر از سطح زبانی، سوالاتی که پاسخ می دهیم از نظر درجه سختی یکسان است و این کیفیت پاسخ است  که می تواند در نمره یک داوطلب بسیار تاثیر گذار باشد.

اگر امکان خواندن متون برای شما مهیا نیست، می توانید به کانال تلگرام ما بپیوندید و به برنامه های رادیو آیلتس گوش دهید. برای پیوستن به کانال تلگرام می توانید اینجا کلیک کنید.